Du kan nå prøve den nye chatbotten SUT har laget for BIT! Den finner du her.

Ikke så mye funksjonalitet enda, men mere kommer.

Du kan spørre om hvordan du bytter/endrer passord, be Watson om å endre pinkoden din eller melde inn feil med skrivere.

Teknologien er basert på IBM Bluemix og Watson et IBM eksempel tilgengelig her